Jenna Brickner: Co-Owner, Licensed                                              Massage Therapist

Jason Brickner: C0-Owner
Marissa Dunton: Licensed Massage Therapist
Jason Marquay: Licensed Massage Therapist
Mar-Rae Terino: Licensed Esthetician

802-249-4751 |    massageeminence@gmail.com

6985 Woodstock Road, Quechee, VT 05059

© 2020 by Massage Eminence.